Du er her

Blog Opdateringer mv.

Væsentlige opdateringer og forbedringer til Mbridge software er beskrevet i kommentarerne.

Kommentarer

Det er nu muligt i f.m. tilmelding at få deltagerne til angive om de deltager i spisning eller ej.
Hvis man aktiverer dette under ADMIN - SETUP, så er nye deltagere som standard markeret, som deltagere i spisning.
De skal således aktiv fravælge spisning.
Deltagelse i spisning bliver vist på Vis Liste.

Har modificeret klub tilmeldingssystemet, så det kan klare central tilmelding til et helt distrikts turneringer!
Distrikt Syd har som de første tilmeldt sig det modificerede system.

Nu er det muligt i administrationsdelen under Slet/flyt at eksportere lister i kommasepareret format (CSV). Dette format kan læses af Excel eller tilsvarende. Tegnformatet er utf-8, som viser danske tegn korrekt.
Indtil videre kan lister fra enkeltmand og parturneringer eksporteres.

Har ændret temafarver. Det er nu muligt at vælge mellem blåt, grønt eller gråt tema.
Klubbernes system er nu næsten identisk med det system, som distrikt syd anvender.
Det er nu muligt under admin at tilføje tilmeldinger. Dvs. at TU kan lave alt under admin uden at skulle logge ud.
For teknikere. Der er skiftet fra Mysql til Mysqli.

Efter en vis ro. Har jeg opdateret er række detaljer.
Man kan nu kopiere deltagere til en anden liste.
Hvis man fører musen hen over INFO knappen, så kan man se tid for sidste tilmelding, hvis det er anført under turneringsinformation.
Har fået systemet til at rydde bedre op i brugte data, så belastningen på systemet er reduceret. Dermed hurtigere system.
Har lavet mere præcise email svar, når deltagere sletter sig fra en liste.
Har opdateret udskrift af sublisten, så der laves naturlige sideskift med overskrifter på alle sider.

Hvis brugeren sender en anmodning om sletning, så logges anmodningen. Det er set, at turneringslederens spamfilter har sorteret anmodningen fra. Nu kan man anmode MBridge om at se logfilen igennem.

Systemet gemmer nu en kopi af tilmeldinger. Alle tilmeldinger uanset klub/center bliver nu gemt i en ekstra database. Hvis man uforvarende kommer til at slette en liste, så vil de fleste data kunne genetableres ved kontakt til Mbridge. Registrering af betalinger gemmes ikke.