Du er her

Priser og handelsbetingelser.

Pris 2018


Ændring 2019 Årlig licens uanset system: 200 kr.
Oprettelse og første års licens: 400 kr.
Årlig licens for standardsystem bestående af 7 x 10 lister: 200 kr.
Årlig licens for lille klubsystem (10 lister): 150 kr.
Opgradering fra lille til stort system: 200 kr.
Dækker omkostninger til webhotel, support, samt løbende opdateringer af software.
Ændring 2019 Årlig licens uanset system: 200 kr.

Handelsbetingelser


Køberen køber en licens, som giver adgang til Mbridge software, der ligger på et webhotel på internettet.
Køberen får ved handelens indgåelse udleveret et brugernavn og password til at administrere tilmeldingslister og et brugernavn og password til at administrere visse dele af bruger interfacet (programmet udseende over for brugeren).
Køberen får adgang til softwaren ved at indtaste mbridge.dk/xxxx/ i adressefeltet i en browser. Alle kendte browsere kan anvendes. xxxx er klubbens nummer ved Dansk Bridgeforbund.

Køberen får ikke udleveret software til lokal installation.
Køberen må udlevere brugernavn og password til alle, som klubben mener har et behov.
Køberen er ansvarlig for at tilmeldingssystemet ikke anvendes til lister af anstødeligt indhold.

Køberen kan opsige aftalen uden varsel. Dette medfører ikke tilbagebetaling af licens.
Mbridge kan med 1 måneds varsel opsige aftalen, hvis den årlige licensbetaling ikke er betalt senest 30 dage efter sidste betalingsfrist.
Mbridge udsender faktura til klubbens formand eller kasserer i januar måned.

MBridge server ligger på ekstern webhotel. Enkelte kortvarige stop af få timers varighed kan forventes i løbet af et år.
Dette er uden for Mbridge kontrol og Mbridge påtager sig intet ansvar i den forbindelse.

Betingelserne er gældende fra 1. januar 2018.