Du er her

NJMDKs blog

Sortering/flytning af listenavne.

Mbridge har registreret et ønske om at kunne flytte navnene på lister op og ned på forsiden.
Det vil Mbridge på sigt arbejde på. Det er mere kompliceret end det lyder!
En foreløbig løsning, hvor der kan sorteres i navne på forsiden, men hvor rækkefølgen bibeholdes i Admin delen overvejes.
Det vil tilføje nogle fejlmuligheder for administrator/turneringsleder ved ændret rækkefølge.

Mbridge er glad for at få den slags bruger ønsker.

Skift af password?

I det store system 7 x 10 lister kan man nu under Admin3 nulstille password på både administrator og turneringsleder.
Hvis man har fået spredt adgangskoder for meget, så kan man nulstille password.
Det betyder, at når man har logget på næste gang med det nuværende password, da vil man blive bedt om at indtaste nyt password.
Hvis du kommer til at lave en fejl og ikke kan huske dit password, så skal MBridge kontaktes for nyt brugernavn og password.

Opdatering af substitutlister

Det nu muligt at sortere i substitutlisten i begge systemer.
Når listen er fremme kan man klikke på MANDAG, TIRSDAG osv. for at fjerne ikke relevante navne.

Derudover kan man i det store system vælge fra 1 til 3 spilletidspunkter på en dag. Det lille system har standard 2 muligheder.
I det store system kan man tilkoble op til 3 ekstra dage i form af FRE, LØR og SØN, hvis en klub fast spiller en af disse dage.

Standard system eller lille system.

De fleste klubber har tilmeldt sig et lille tilmeldingssystem. Det har vist sig, at ikke alle kan klare sig med dette.
MBridge har derfor besluttet, at den videre udvikling af tilmeldingssystemet bliver på systemet med 7 x 10 lister.
Det vil fremover blive betragtet som MBridge standardsystem.
Det lille system vil naturligvis blive vedligeholdt, så det fortsat virker. Men udvikling vil ske på det store system.

med venlig hilsen
MBridge

Totale antal tilmeldinger!

I sidste uge passerede vi tilmelding nummer 20.000 !!

Krypteret forbindelse

Som forsøg er forbindelsen mellem server og bruger nu krypteret. Altså en sikker forbindelse, hvor ingen kan lytte med!

Opdatering 13. juli 2018

Enkelte klubber overså, at automatisk stop for tilmelding var slået til. Det bevirkede at tilmelding blev stoppet utilsigtet.
Det er nu ændret, så automatisk stop for tilmelding sletter dato oplysninger. Brugeren er så nødt til at aktivt at vælge ny dato.
Dermed er det sikret, at brugere rent faktisk mener at automatisk stop skal være slået til.

Tekniske problemer (løst)

Defekt computer udstyr betød at Webhotellet var nede i 6-7 timer. Der skulle købes nyt hardware, som derefter skulle konfigureres!
Men fra kl. ca. 11 virkede alt som det skulle.

Opdateringer

Det store system er nu opdateret, så det har præcis de samme funktionaliteter som det lille system.
Den eneste forskel er, at der i det store system er 7 x 10 lister og at der i det lille system er 1 x 10 lister.

Der er tilføjet en mulighed for automatisk luk for tilmeldinger, når tilmeldingsfristen er overskredet.
Det virker dog kun på dage ikke timer.

Eksport til Bridgecentral3 (BC3)

BC3 har mulighed for at importere lister i csv format. Mbridge har netop afprøvet at eksportere enkeltmands, par og hold lister til BC3.
---- Det virker!!!!!! -----
Når BC3 bliver udrullet til klubberne/distrikterne vil det ikke længere være nødvendigt manuelt at overføre listerne til BC3.
Man bruger blot eksport funktionen i mbridge. Derefter importerer man listen i BC.
Man kan tilgå eksport direkte under Vis Liste eller logge på som turneringsleder og vælge eksport der.

Sider

Abonnér på RSS - NJMDKs blog